Nauči i savladaj Microsoft Office Paket, brzo i efikasno uz Fluently Academy i naš interaktivni program učenja. Osnove primjene MS Office Paketa u kancelarijskom poslovanju.. Microsoft Office je jedan od najzastupljenijih programskih paketa za kancelarijsko poslovanje, pri čemu se neki od njegovih programskih alata obrađuju na vježbama iz predmeta „Uvod u kancelarijsko poslovanje“, na stručnom dodiplomskom studiju informatike. S obzirom na to da se radi o najboljem i najraširenijem kancelarijskom paketu, te s obzirom na dostupnost ovog paketa akademskim korisnicima, MS Office se primjenjuje u nastavi na svim visokim obrazovnim ustanovama. Stoga je ovu skriptu moguće koristititi u nastavi iz osnova informatičke pismenosti na prvoj godini studija bilo kojeg fakulteta. Time nije isključena primjena drugih, alternativnih kancelarijskih programskih paketa, ali oni nisu obrađeni u ovoj skripti.

Course Reviews:

Average Rating 0
0 Ratings
Details
5 Stars 0
4 Stars 0
3 Stars 0
2 Stars 0
1 Stars 0

No reviews yet.