Nauči i savladaj C2 stepen engleskog jezika, brzo i efikasno uz Fluently Academy i naš interaktivni program učenja. Najviši nivo znanja engleskog jezika, podrazumeva da kandidati mogu da komuniciraju ili obavljaju prepisku sa izvornim govornicima jezika i to na visokom nivou. Kako je ovo najviši nivo poznavanja engleskog, ali i mnogih drugih jezika čija obuka se vrši prema navedenim pravilima, to podrazumeva da kandidat može praktično sve što čuje i pročita lako da razume. Takođe, kandidat može i potpuno spontano, tečno i vrlo precizno da izrazi svoje mišljenje o bilo kojoj temi, te da u složenijim konverzacijama pokaže smisao za razlikovanje finesa, ali i da zasmeje sagovornika, vešto koristeći svoja znanja ovog jezika. U potpunosti je sposoban da bez ikakve zadrške, sasvim jasno izrazi svoje mišljenje o nečemu, te da navede razloge za njega, kao i da čita i najsloženije tekstove različite vrste koji su napisani na engleskom jeziku

Course Reviews:

Average Rating 0
0 Ratings
Details
5 Stars 0
4 Stars 0
3 Stars 0
2 Stars 0
1 Stars 0

No reviews yet.