Nauči i savladaj C1 stepen engleskog jezika, brzo i efikasno uz Fluently Academy i naš interaktivni program učenja. Engleski C1 nivo po CEFR-u – napredni nivo znanja engleskog jezika, koji podrazumeva visok stepen znanja. Kada kažemo da kandidat poznaje ovaj jezik u tolikoj meri da njegova znanja odgovaraju nivou C1 prema pravilima CEFR-a, to zapravo znači da on poseduje napredna znanja ovog jezika, te da može vrlo lako da razume tekstove napisane na ovom jeziku, sa različitom tematikom. Takođe, može i sasvim jasno i potpuno spontano da učestvuje u konverzaciji na ovom jeziku, ne praveći pauze koje neosporno prave kandidati na nižim nivoima poznavanja jezika. Kandidati koji znaju engleski C1 nivoa mogu da koriste jezik podjednako kvalitetno i u svakodnevnim životnim situacijama, kao i u profesionalnom i obrazovnom segmentu, te da čitaju i razumeju tekstove koji spadaju u kompleksnije, bez obzira da li im je tema bliska ili ne.

Course Reviews:

Average Rating 0
0 Ratings
Details
5 Stars 0
4 Stars 0
3 Stars 0
2 Stars 0
1 Stars 0

No reviews yet.