Nauči i savladaj B2 stepen engleskog jezika, brzo i efikasno uz Fluently Academy i naš interaktivni program učenja. Viši srednji nivo znanja engleskog jezika podrazumeva da se kandidat vrlo lako snalazi u različitim situacijama i da lako može da vodi razgovor o različitim temama. Da bismo mogli da kažemo da kandidat zna engleski B2 nivo po CEFR-u potrebno je, najpre da on razume osnovne ideje određenog razgovora, bez obzira da li je tema razgovora njemu bliska ili ne, te da li je u pitanju konkretna ili apstraktna tema. U principu, kandidati sa ovim nivoom znanja jezika treba da su u stanju da prilično tečno vode konverzaciju sa osobama kojima je engleski jezik maternji. Kandidati koji poznaju engleski B2 nivoa mogu da napišu tekst o brojnim temama, te da u njemu navedu sve neophodne detalje i vrlo jasno objasne svoje mišljenje i razloge za upravo takvo mišljenje.

Course Reviews:

Average Rating 0
0 Ratings
Details
5 Stars 0
4 Stars 0
3 Stars 0
2 Stars 0
1 Stars 0

No reviews yet.