Nauči i savladaj nove vještine digitalne fotografije , brzo i efikasno uz Fluently Academy i naš interaktivni program učenja. “Fotografi ja je danas postala skoro neophodna potreba svakodnevnog života kulturnog čoveka. Ona hiljadama ljudi pričinjava velika zadovoljstva, bilo kao dokumenat života, bilo kao saradnik u poslu i učenju, kulturna razonoda, umetnost, tehnička zabava, ili konačno, kao obična pasija. Svakim danom hiljade ljudi nabavljaju foto-aparate i postaju foto-amateri, neki od njih i profesionalni fotografi , foto-reporteri, foto-laboranti, umetnici fotografi je, itd. ...”

Course Reviews:

Average Rating 0
0 Ratings
Details
5 Stars 0
4 Stars 0
3 Stars 0
2 Stars 0
1 Stars 0

No reviews yet.