Nauči i savladaj C++ za početnike , brzo i efikasno uz Fluently Academy i naš interaktivni program učenja. Programiranje u C++ jeziku, kao i za svaki drugi jezik, najbolje je početi klasičnim primjerom: ispis poruke “Hello World!”. Za početak, uputit ćemo vas što je potrebno imati na računalu za programiranje u C++-u. Ako ste linuksaš, preporučujemo program Geany koji možete skinuti preko ugrađenoga Software Centera. Unutar Geanya možete i pisati i pokretati vaše programe. Ukoliko se dogodi da nemate instaliran kompajler za C++, instalirate ga upisom u Terminal [sudo apt-get install build-essential]. Time dobivate kompajlere za C i C++. Programe možete pokretati i iz Terminala, tako što ih prvo kompajlirate pomoću [g++ datoteka_s_kôdom -o ime_programa] u mapi u kojoj se nalazi vaš kôd pri čemu je rezultat te linije u Terminalu program u istoj toj mapi imena “ime_programa”. Nakon toga ga jednostavno pokrećete pomoću [./ime_programa]. Za Windows okruženje preporučamo program Dev-C++, koji je malen, lagan za korištenje te što je najvažnije besplatan. Unutar njega također imate mogućnosti i pokretati program nakon kompajliranja. U članku ćemo odabrati pristup na Ubuntu operativnom sustavu. Ako ste linuksaš, predlažemo pisanje kôda u Geanyu, a kompajliranje i izvršavanje u Terminalu jer tako ćete bolje uvještiti i rad u Terminalu, a ispisi su točno onakvi kakvi će biti i korištenjem programa bez Geanya (što i je cilj programiranja: napraviti aplikaciju koju pokrećete iz Terminala). Inače, sintaksa i način pisanja programa je jednak bez obzira na operativni sustav tako da odabir platforme nije od ključnoga značaja. U okviru sa strane je prvi primjer programa u jeziku C++.

Course Reviews:

Average Rating 0
0 Ratings
Details
5 Stars 0
4 Stars 0
3 Stars 0
2 Stars 0
1 Stars 0

No reviews yet.