Nauči i savladaj Tehnike vizuelnog programiranja C# , brzo i efikasno uz Fluently Academy i naš interaktivni program učenja. Pokazane su tehnike i pravci u razvoju novih aplikacija kroz veliki broj primera. Svi primeri rađeni su na razvojnom okruženju - Microsoft VisualStudio.NET. Kurs može poslužiti svima koji žele da nauče osnovne tehnike rada na .NET platformi, odnosno C# programskog jezika. Gradivo je prilagođeno čitaocima koji vladaju osnovama OOP-a, pa je naglasak na vizuelnom programiranju.

Course Reviews:

Average Rating 0
0 Ratings
Details
5 Stars 0
4 Stars 0
3 Stars 0
2 Stars 0
1 Stars 0

No reviews yet.